روش تغییر کلمه عبور در لینوکس

برای تغییر کلمه عبور برای یک حساب کاربری خاص در سیستم عامل لینوکس توسط دستورات خط فرمان از دستور passwd استفاده میشود.

قوانین تغییر کلمه عبور یک نام کاربری :

1- یک کاربر عادی تنها میتواند نام کاربری خود را تغییر دهد.

2- مدیر سیستم یا همان root  مینواند نام کاربری تمامی کاربران تعریف شده در سیستم عامل را تغییر دهد.

3- دستور passwd همچنین میتواند دوره اعتبار مربوط به کلمه عبور یک نام کاربربی را تغییر دهد.

ابتدا با حساب کاربری root بوسیله دستور su وارد سیستم میشویم برای تغییر کلمه عبور یک نام کاربری خاص از روش زیر استفاده میکنیم :

passwd userNameHer

برای مثال برای تغییر نام کاربری reza به روش زیر همل میکنیم :

passwd reza

برای مشاهده وضعیت کلمه عبور یک حساب کاربری از سوییچ S استفاده میشود

# passwd -S userNameHere
# passwd -S reza

خروجی دستور زیر مانند زیر است

reza P 05/05/2012 0 99999 7 -1

توضیحات خروجی بالا :

1- reza : نام کاربری

2- P : نمایانگر قابل نمایش بودن  کلمه عبور است – L نمایانگر قفل بودن تغییر کلمه عبور و NP بدون کلمه عبور

3- 05/05/2012 : تاریخ آخرین تغییر کلمه کاربری

4- 0 : کمترین زمان اتمام طول عمر کلمه کاربری

5- 99999 : بیشترین اتمامزمان طول عمر کلمه کاربری

6- 7 : بازه زمانی اتمام طول عمر

7- 1- : غیر فعال کردن دوره طول عمر

برای اطلاعات بیشتر در مورد طول عمر کلمه کاربری از  دستور زیر میتوان استفاده کرد

# chage -l reza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *