صف بندی بسته ها (Queuing Packets)

صف بندی بسته ها به عنوان روشی برای ارسال بسته ها(data sent) بکار میرود . بنابراین بوسیله صف ما میتوانیم میزان ارسال بسته ها را کنترل کنیم و این ارسال با چه اولویتی نسبت به معیارهای انتخابی باشد.

باید به خاطر داشت که روشی برای به صف کردن بسته های ورودی (incoming data) وجود ندارد. زمانی که ما در مورد محدود کردن دریافت و ارسال بسته ها (Upload and download) برای یک آدر IP خاص صحبت میکنیم منظور از محدود کردن دریافت (download) ،محدود کردن ارسال بسته ها از روتر به آدرس یا Ip کاربر و منظور از محدود کردن ارسال (upload) ، محدود کردن ارسال بسته ها از روتر به سمت اینترنت میباشد و روشی برای صف بندی ترافیک ورودی به سمت روتر چه از طریق کاربر و چه از طریق اینترنت به روتر(توسط روتر) وجود ندارد. ( توضیح شکل زیر)

 

 

با حالا همه چیز خوب است. حالا فرض کنید به روتر 1.1.1.1 تعداد 100 دستگاه از طریق سوییچهای مختلف متصل هستند و شما محدودیت 1Mbps برای دریافت و ارسال کاربران تعیین نموده اید. اگر هر دستگاه از حداکثر محدودیت خود استفاده کند دریاف و ارسال روتر به 100Mbps خواهد رسید. حالا اگر یک یا چند کاربر  از کاربران به وسیله یک نرم افزار تولید بسته (packet generation) ترافیگ 100Mbps را به سمت 1.1.1.1 ارسال کند روتر ترافیک دریافتی را نمیتواند صف بندی کند و حالت DOS یا (Denial-of-service attack (DDOS  بوجود خواهد آمد. اگر سوییچ مورد استفاده قابل مدیریت نباشد برای اینکه سرویس شما از حالت فعال خارج نشود تنها میتواند کابل شبکه آن کاربر را از سوییچ خارج کنید.

برای حل مشکل بالا شما در لایه سوم نمیتوانید کاری انجام دهید و برای رفع مشکل باید به لایه دوم متوسل شوید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *